Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tillsammans från svenska till tyska

Var?Wo?
varwo
varwar
ochund

Översätt tillsammans till andra språk