Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tillsammans eller var och en för sig från svenska till tyska

ochund

Översätt tillsammans eller var och en för sig till andra språk