Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tittar jag inte på från svenska till tyska

Översätt tittar jag inte på till andra språk