Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tråkiga hus från svenska till tyska

husHaus
etteins

Översätt tråkiga hus till andra språk