Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta två gånger från svenska till tyska

tredrei
ochund

Översätt två gånger till andra språk