Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta två gånger i veckan från svenska till tyska

tredrei

Översätt två gånger i veckan till andra språk