Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta två och två från svenska till tyska

ochund
Var?Wo?
varwo

Översätt två och två till andra språk