Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta unser Ratespiel från tyska till svenska

wovar
Wo?Var?
warvar
Haushus

Översätt unser Ratespiel till andra språk