Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta uppdukad, framdukad från svenska till tyska

Översätt uppdukad, framdukad till andra språk