Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ur min handväska från svenska till tyska

minmein
fruFrau
medmit

Översätt ur min handväska till andra språk