Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta utan att man klär ut sig från svenska till tyska

Översätt utan att man klär ut sig till andra språk