Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ute, slut från svenska till tyska

slutaus

Översätt ute, slut till andra språk