Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vänta länge på, längta efter från svenska till tyska

Översätt vänta länge på, längta efter till andra språk