Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta v��rt varma deltagande i er sorg och saknad från svenska till tyska

ochund
Var?Wo?
varwo
varwar

Översätt v��rt varma deltagande i er sorg och saknad till andra språk