Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta var bor ni från svenska till tyska

varwo
Var?Wo?
varwar

Översätt var bor ni till andra språk