Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta var och en f��r sig från svenska till tyska

ochund

Översätt var och en f��r sig till andra språk