Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vara på gott humör från svenska till tyska

bragut

Översätt vara på gott humör till andra språk