Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vara mycket intresserad av någon från svenska till tyska

bragut

Översätt vara mycket intresserad av någon till andra språk