Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vara slut från svenska till tyska

Annons
slutaus
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt vara slut till andra språk