Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta varmt och skönt från svenska till tyska

ochund
varwo
Var?Wo?
varwar

Översätt varmt och skönt till andra språk