Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vart och ett från svenska till tyska

ochund
etteins

Översätt vart och ett till andra språk