Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vergiss mich nicht från svenska till tyska

Översätt vergiss mich nicht till andra språk