Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi beklagar sorgen från svenska till tyska

ochund

Översätt vi beklagar sorgen till andra språk