Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vi gl��djer oss ��t från svenska till tyska

viwir
latfaul
sesehen

Översätt vi gl��djer oss ��t till andra språk