Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid Marienplatz från svenska till tyska

vidbeim
tidZeit
hosbeim

Översätt vid Marienplatz till andra språk