Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid räddningstjänsten från svenska till tyska

vidbeim
hosbeim
tidZeit

Översätt vid räddningstjänsten till andra språk