Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid skrivbordet från svenska till tyska

vidbeim
tidZeit

Översätt vid skrivbordet till andra språk