Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid torget från svenska till tyska

vidbeim
tidZeit

Översätt vid torget till andra språk