Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid torget från svenska till tyska

Annons
vidbeim
Annons
tidZeit
Annons
Annons
Annons

Översätt vid torget till andra språk