Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ville, velat från svenska till tyska

NiSie

Översätt ville, velat till andra språk