Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta wir gehen einkaufen från tyska till svenska

wirvi

Översätt wir gehen einkaufen till andra språk