Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta wo man hin geht från tyska till svenska

Mannman

Översätt wo man hin geht till andra språk