Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta zB, zum Beispiel från svenska till tyska

tillzu
tillbis

Översätt zB, zum Beispiel till andra språk