Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta zu Weihnachten från svenska till tyska

Annons
tillzu
tillbis
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt zu Weihnachten till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018