Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta zu etwas neigen från svenska till tyska

Översätt zu etwas neigen till andra språk