Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta zu laufen från tyska till svenska

Annons
Annons
dassatt
Annons
zutill
bistill
Annons
Annons

Översätt zu laufen till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018