Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta zu laufen från tyska till svenska

dassatt
zutill
bistill

Översätt zu laufen till andra språk