Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta zur Verf��gung från svenska till tyska

tillzu
tillbis

Översätt zur Verf��gung till andra språk